Mendes Bewindvoering hanteert tarieven die zijn vastgesteld door het LOVCK.
(Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren).

 

De kosten van inkomensbeheer zijn gelijk aan de kosten van bewindvoering.

logo-wit

De kosten die Mendes Bewindvoering hanteert zijn voor inkomensbeheer en onderbewindstelling aan elkaar gelijk.

 

De hoogte van de tarieven zijn terug te vinden op de website van de rechtbank.

 

Voor meer informatie over de taken van de bewindvoerder en curator alsmede de tarieven verwijs ik u naar de website: www.rechtspraak.nl

 

Als u een minimuminkomen hebt is het veelal mogelijk om bijzondere bijstand te krijgen voor deze kosten.

 

De kosten worden in overleg door Mendes Bewindvoering bij u in rekening gebracht.