telefoon: +31 (0)6 337 934 13

 

per e mail: mendesbewindvoering@gmail.com

logo-wit
mbv_50348

Vragen
Hebt u een vraag, dan kan deze altijd gesteld worden. Zonder vraag immers geen antwoord.
U kunt telefonisch met mij contact opnemen of een e-mail sturen met het verzoek contact met u op te nemen.

 

Klachtenprocedure
Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over de uitleg van een bepaalde beslissing of de manier waarop bepaalde zaken worden geregeld. Het is dan zinvol om met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens een persoonlijk gesprek wil ik graag eventuele misverstanden bespreekbaar maken. Daarnaast kan het u ook een inzicht verschaffen.

 

Lukt het niet om er in een gesprek samen uit te komen, of wilt u liever geen gesprek, dan zal de klacht schriftelijk ingediend moeten worden. In dat geval kan een onafhankelijke deskundige geraadpleegd worden. De klacht wordt aan de deskundige voorgelegd en er wordt getracht gezamenlijk tot een oplossing te komen. U mag zelf iemand voordragen, maar Mendes Bewindvoering kan ook een andere professionele bewindvoerder benaderen om de zaak bespreekbaar te maken.

 

Indien dit alles niet tot de gewenste oplossing leidt, of u besluit deze tussenstap over te slaan, dan kunt u de klacht altijd indienen bij de rechtbank waar de onderbewindstelling/curatele is uitgesproken. De rechtbank bekijkt de zaak eerst schriftelijk, en indien nodig worden alle partijen voor een verhoor uitgenodigd. De rechtbank neemt uiteindelijk de beslissing.

 

Uw schriftelijke klacht kunt u indienen door een e-mail te sturen naar mendesbewindvoering@gmail.com, of per post naar Mendes Bewindvoering, Postbus 3123, 6202 NC Maastricht.

 

U ontvangt altijd een bevestiging van uw klacht. Binnen een termijn van 6 weken, ingaande op het moment van de ontvangstbevestiging, dient uw klacht afgehandeld te zijn.