Bewindvoering

logo-wit
mbv_50344

Beschermingsbewind

Soms lukt het niet meer om de financiën zelf te regelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat u ziek bent geworden of omdat er andere problemen zijn waardoor dit niet meer lukt. Beschermingsbewind kan dan een goede oplossing zijn.

 

Beschermingsbewind is ook wel bekend onder de naam ‘bewind’ of ‘onderbewindstelling’. Deze regeling wordt door de rechtbank ingesteld.

 

Bij beschermingsbewind staat geen persoon maar staan zijn/haar geld en goederen onder bewind.

 

Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door uzelf, uw partner of familie, de mentor of de curator.
Beschermingsbewind wordt ingesteld voor zolang als dat nodig is. Dat kan tijdelijk zijn maar ook voor onbepaalde tijd.
Beschermingsbewind is vrijwillig en er kan altijd een verzoek bij de kantonrechter worden gedaan om het weer ongedaan te maken. De kantonrechter moet overtuigd worden dat er geen redenen meer zijn om het bewind nog langer in stand te houden.

 

De taken van bewindvoerder zijn door de rechtbank vastgesteld.
Het administreren en beheren van de onder bewind gestelde goederen. Dit houdt in dat het inkomen geheel wordt beheerd en al uw betalingen worden uitgevoerd, voor zover de financiële middelen hiervoor toereikend zijn. De belastingaangifte box I en box III verzorgen. Het aanvragen van toeslagen en kwijtscheldingen en het verder helpen daar waar nodig is bij overige instanties.

Ieder jaar moet een bewindvoerder verantwoording afleggen over uw gelden. Dat is de jaarlijkse rekening en verantwoording. Indien mogelijk wordt de rekening en verantwoording met u besproken. Dit is ter controle. Indien u van mening bent het niet goed te begrijpen, dan wordt de controle hiervan aan de rechtbank overgelaten. U moet er immers zeker van zijn dat er zorgvuldig met al uw belangen wordt omgegaan.

 

Onder curatele
Curatele gaat nog een stap verder dan beschermingsbewind. De rechter beslist dat iemand niet meer in staat is om voor zijn of haar financiën zorg te dragen en draagt die taak over aan een curator. Deze maatregel is niet vrijwillig. Doorgaans gaat het dan om situaties die in de toekomst niet zullen verbeteren. Dit is de meest vergaande maatregel die door de rechtbank kan worden ingesteld. De controle van de werkzaamheden wordt aan de rechtbank overgelaten.