‘Ik heb geen zicht meer op mijn geld.’

 

‘Gaan we het wel redden deze maand?’

 

‘Ik wil van mijn schulden af.’

 

‘Ik durf de post niet meer open te maken.’

logo-wit
mbv_50357

Hebt u wel eens een denkbeeld als deze beweringen, dan kan inkomensbeheer een goede oplossing zijn.

 

Rust in je financiƫn is rust in je hoofd.

 

Het niet betalen van rekeningen kan allerlei oorzaken hebben, en de stapel nog te betalen groeit dan snel. Het oplossen daarvan kost vaak meer tijd, echter met de juiste begeleiding kan het goed komen.

 

Inkomensbeheer betekent verzorging van het beheer van uw gehele inkomen. In de praktijk betekent dit dat er sprake zal zijn van twee bankrekeningen. Het inkomen komt op een zgn. beheerrekening binnen. Vanuit deze rekening worden de vaste lasten betaald en wordt er geld gereserveerd voor niet maandelijkse verplichtingen of onvoorziene uitgaven.
Op een zogeheten leefgeldrekening ontvangt u wekelijks of maandelijks een afgesproken bedrag voor uw eigen bestedingen.

 

Een deel of de gehele post kan in overleg rechtstreeks naar Mendes Bewindvoering worden gestuurd.

 

Indien van toepassing worden er toeslagen aangevraagd, en/of (bijzondere) bijstand. Er kan bekeken worden of u in aanmerking kan komen voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

 

Mendes Bewindvoering zorgt dat uw rekeningen betaald worden en wanneer er onverwachte uitgaven zijn, dan wordt dit bespreekbaar gemaakt.
Waar van toepassing wordt er contact opgenomen met de schuldeisers voor het eventueel treffen van betalingsregelingen. Zijn de schulden te hoog en teveel dan zal er bij de gemeentelijke kredietbank een aanvraag worden gedaan.

 

De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft in dit geval bij uzelf. Mendes Bewindvoering regelt de inkomensstroom en draagt zorg voor betalingsvoorstellen. Mocht het zo zijn dat deze verantwoordelijkheid niet zelf gedragen kan worden, dan is beschermingsbewind een betere keuze.